Arhivele lunare: octombrie 2015

ZILELE ŞCOLII GIMNAZIALE NR. 10 BACĂU, 8 – 10 OCTOMBRIE 2015

PROGRAM:

JOI, 8 OCTOMBRIE 2015

8.00 – 11.00 – Cinema 3D (pentru clasele 0-IV)

*11.00- 11.15 – Program   folcloric  organizat de grupa mijlocie (educatoare Goga Ramona şi  Răcăceanu   Elena) – etajul II, III D

*11.15 – 12.00-  Program artistic organizat  de clasele I-IV (comisia metodică a îmvăţătorilor) – etajul II, III D

12.00 – 14.00 – Prezentarea lucrărilor din cadrul Simpozionului ŞCOALA – ORIZONTUL CUNOAŞTERII – etajul II, III D

                             * 12.00-13.00   – secţiunea pentru elevi

                             *13.00-14.00 – secţiunea pentru cadre didactice

*14.00 : Întâlnire cu un scriitor. Mara Paraschiv. (activitate coordonată de doamna profesoară Hamad Tatiana, realizată cu elevii clasei a VII-a C) – etajul I, VII C

VINERI, 9 OCTOMBRIE 2015

*11.00- 13.00 – Competiţii sportive organizate de Catedra de Educaţie fizică şi sport (prof. Elena Pricopi, prof. Sebastian Rojniţă, prof. Alina Matanie, prof. Valeriu Rugină) – în sala de sport

*12.00 –  Jurizarea concursului de machete şi colaje “ Şcoala ieri-azi-mâine

              (Coordonatori prof. Sînzîiana Dumea şi invăţător Oana Bîrzu) – expoziţia deschisă pe scara profesorilor

*13.00 – Întâlnire cu un dascăl. Ioana Iordache-Baltag – Dăscăliţa. (coordonator, prof. înv. primar Cătălin Diaconu) – parter, II B

*14.00 – Colaj ”Armoniile toamnei”- (coordonatori, prof. Sînzîiana Dumea, prof. Chelaru  Lia, prof. înv. primar Bîrjoveanu Alina) – etajul II, IA

 

Ziua porţilor deschise: vineri, 9.10.2015, între orele 11 şi 14!!!

Sunt aşteptaţi părinţii copiilor din şcoala noastră, copiii de la Grădiniţa cu Program prelungit Nr. 21 Bacău şi toţi Prietenii şcolii noastre!

Musafirii sunt aşteptaţi, de asemenea, la toate activităţile marcate cu steluţă!

Simpozionul naţional ,,Școala – orizontul cunoașterii”

ANEXĂ

Școala Gimnazială Nr. 10 Bacău

Simpozionul naţional ,,Școala – orizontul cunoașterii”

Ediţia  a II-a – 10 octombrie 2015

REGULAMENT DE ÎNSCRIERE, PARTICIPARE, DESFĂŞURARE ŞI EVALUARE

SECŢIUNILE SIMPOZIONULUI

 1. Sesiune de referate și comunicări ,,Școala – orizontul cunoașterii”

Activitatea se adresează cadrelor didactice și cuprinde următoarele secțiuni:

I.1. „Școala de azi, între tradiție și inovație” (referate, eseuri);

I.2. „Parteneriatul – liant între educația formală și nonformală” (aspecte concrete ale proiectelor educaționale derulate).

 • În cadrul acestei sesiuni, cadrele didactice vor participa indirect cu materiale proprii la una      dintre secțiunile cuprinse în regulamentul simpozionului.
 1. Concurs literar-artistic „Școala – clinchetul copilăriei”.

Activitatea se adresează elevilor și cuprinde următoarele secțiuni:

II.1. Creație literară ( poezii, compuneri, eseuri despre școală);

II.2. Creație artistico-plastică (creații plastice, colaje despre școală).

În cadrul acestor secțiuni, elevii vor participa indirect cu materiale proprii, realizate conform precizărilor din regulamentul simpozionului.

CONCURSUL ADRESAT ELEVILOR ESTE FĂRĂ TAXĂ DE PARTICIPARE!

ÎNSCRIERE

–  Se pot înscrie la activitățile simpozionului cadre didactice și elevi din învăţământul preuniversitar din ţară.

–   Contractul de colaborare se va încheia la nivelul unităților școlare, între directori și coordonatorii locali, fără a fi o condiție obligatorie de participare. Dacă aveți plăcerea să colaborați cu noi, vă rugăm să ne contactați pe adresa de e- mail: simpozionsc10bc@gmail.com,  în vederea înaintării documentelor necesare.

–  Fișele de înscriere pentru fiecare cadru didactic vor fi completate şi trimise alături de lucrările elevilor, prin poştă, pe adresa: Școala Gimnazială Nr. 10 Bacău, str. Pictor Andreescu, nr. 1, cod poștal, 600099, localitate Bacău, județ Bacău, cu MENȚIUNEA PENTRU SIMPOZION, până la data de 5.10.2015, data poștei.

– Cadrele didactice din județul Bacău pot preda lucrările elevilor şi personal, după ce au fost contactaţi organizatorii  pe adresa/nr. de telefon al școlii.

– Data limită pentru înscriere/ trimitere a lucrărilor pentru sesiunea de referate și comunicări științifice / concurs este de  5 octombrie 2015.

CONDIȚII DE PARTICIPARE/ TEHNOREDACTARE

Cadre didactice

– Se pot înscrie cadre didactice din învăţământul preuniversitar  din țară.

– Un cadru didactic se poate înscrie cu o singură lucrare pentru secțiunea se referate și comunicări și cu maxim 2 lucrări ale elevilor. Înscrierea cadrelor didactice nu este condiţionată de participarea şi la secţiunea pentru elevi, ca îndrumător.

– În coletul cu lucrări, vă rugăm să introduceţi şi fişa de înscriere, pe adresa școlii organizatoare: Școala Gimnazială Nr. 10 Bacău, str. Pictor Andreescu, nr. 1, cod poștal, 600099, localitate Bacău, județ Bacău, cu MENȚIUNEA PENTRU SIMPOZION, până la data de 5.10.2015, data poștei.

–  Dacă un cadru didactic participă cu materiale  proprii şi cu lucrări ale elevilor,  acestea pot fi trimise într-un singur colet.

– Dacă sunt mai multe cadre didactice din aceeaşi unitate de învăţământ, toate materialele pot fi trimise împreună. În acest caz, este valabilă  o singură fişă de înscriere, comună și un singur parteneriat.

– Taxa de participare, 30 lei, este necesară pentru: întocmirea mapelor simpozionului (diplome, editarea volumului ce cuprinde toate articolele, plicuri, expedierea prin posta a acestora); amenajarea expoziției. Această sumă va fi introdusă în coletul cu lucrări, pentru a fi evitate alte taxe poştale.

– Se acceptă şi lucrări cu doi autori, taxa fiind de 30 lei pentru fiecare în parte.

– Dacă autorii unui material poartă acelaşi nume de familie (soţ – soţie, părinte -fiu/ fiică) se va plăti taxa doar pentru o singură persoană.

         –Colegii care participa doar la simpozion (fara lucrari ale copiilor pt concurs), vor trimite lucrarea listata in plic,fisa de inscriere, acordul de parteneriat si taxa de participare, pe adresa scolii.

            – Termenul limită  de trimitere a lucrărilor (prin poștă dar și în format electronic la adresa de e-mail  mai sus menţionată) este de 5 octombrie 2015.

Condiții de tehnoredactare: Word, Times New Roman, 12, format A4,  No Spacing, cu diacritice, maxim 3 pagini, fără numerotare. Titlul lucrării va fi scris cu Times New Roman 12 Bold, centrat. Autorul şi instituţia vor fi scrise cu două rânduri mai jos, cu aliniere dreapta, Times New Roman 12 Bold. Bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării, în ordine alfabetică: nume autor, prenume autor, titlul lucrării, editura, anul.

Elevi/ Preșcolari (CONCURSUL ESTE FARA TAXĂ DE PARTICIPARE)

 • Fiecare copil poate participa cu o singură lucrare. Un cadru didactic poate înscrie și coordona maxim doi elevi/ preșcolari.
 • Data limită de trimitere a lucrărilor este 5 octombrie 2015, pe adresa școlii inițiatoare.
 • În cazul participării la secțiunea de creație literară, lucrările vor fi trimise atât pe adresa de e-mail simpozionsc10bc@gmail.com, cât și prin poștă, pe adresa școlii, mai sus menționată.
 • Creaţiile plastice vor ilustra tema propusă şi vor avea un titlu, vor fi realizate în tehnica de lucru la alegere (acuarelă, carioca, tempera, creioane colorate sau cerate, etc), pe suport A4. În colţul din dreapta, jos, se va lipi o etichetă, unde se vor regăsi titlul lucrării, numele, prenumele elevului, clasa, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător, şcoala, localitatea, judeţul.
 • Colajele oferă posibilitatea de exprimare liberă prin creativitate şi imaginaţie a mesajelor transmise de copii. Acestea pot fi realizate din diferite materiale (hârtie colorată, hârtie glace, materiale textile,  materiale din natură, materiale reciclabile, etc.).
 • Creațiile literare vor respecta aceleași cerinţe de tehnoredactare ca și în cazul referatelor cadrelor didactice, menționându-se și numele cadrului didactic îndrumător.
 • Lucrările trimise nu se vor restitui. Nu se admit contestații în evaluarea lucrărilor.
 • Vor fi acordate premiile I, II, III și mențiuni, după următoarele criterii de evaluare:
 • – respectarea temei propuse,
 • – originalitate,
 • – creativitate,
 • – utilizarea expresiilor artistice,
 • – exprimare corectă din punct de vedere gramatical,
 • – respectarea regulilor de ortografie și punctuație,
 • – utilizarea corectă a tehnicilor de lucru,
 • – încadrarea corectă în spațiul plastic.

   MODALITĂŢI DE EVALUARE:

 • Jurizarea va fi realizată de către cadre didactice ale instituţiei organizatoare, in perioada 12 – 30 octombrie 2015.
 • Se vor acorda premii şi menţiuni astfel: câte 1 premiu I, 1 premiu II, 1 premiu III şi 2 menţiuni pe fiecare secţiune şi categorie de vârstă. Diplomele vor fi trimise până la data de 31 mai 2016.

CERTIFICARE

 • Simpozionul se va finaliza cu editarea volumului ,,Școala – orizontul cunoașterii – Ghid

de bune practici” înregistrat cu ISSN, structurat pe două părți: Din experiența cadrelor didactice și Creațiile copiilor. Publicaţia se va distribui participanţilor ulterior perioadei desfăşurării evenimentului, perioada limită fiind 31 mai 2016.

 • Fiecare cadru didactic și elev/ preșcolar va primi diplomă de participare la simpozion/ concurs.

 

FORMULAR   DE   ÎNSCRIERE

 Simpozionul naţional

,,Școala – orizontul cunoașterii” 

Ediţia a II-a, 10 octombrie 2015

 

Numele şi prenumele cadrului didactic : ………………………………………………………..

Specialitatea ………………………………………………………………………………………………….

Unitatea de învățământ :…………………………………………………………………………………..

Adresă de e-mail pentru corespondenţă / Telefon……………………………………………………………………………

Adresa completă la care doriţi sa primiţi plicul cu diplome/CD: …………………………………………………………………………………………………….

Acceptul pentru publicare a lucrărilor personale/ ale  elevilor:

Da                       Nu

Elevi/ preşcolari

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

elevului/ preşcolarului

Clasa/

grupa

Secţiunea Titlul lucrării
1.        
2        

Cadre didactice

Nr.

crt.

Secţiunea Titlul lucrării
1.    
2.    

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 10 BACĂU

Str. Pictor Andreescu, Nr. 1Bacău

cod 600099, Telefon/Fax-0234-583120

E-mail : scoala10bacau@yahoo.com

Site: www.scoalazece.ro

Nr…………………din…………………………………..

ȘCOALA ………………………………………………….

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

E-mail: ………………………………………………………

Site: ………………………………………………………….

Nr…………………din……………………………………….


ACORD DE PARTENERIAT

 1. PARTENERI:
 2. ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 10 cu sediul în loc. Bacău, jud. Bacău, telefon/ fax 0234/ 583120, reprezentată prin                      prof. Iulia JICU, având funcţia de director;

2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, având  sediul  în ……………………………………………………………………………………………………………….., jud. ………………………….,

reprezentată prin prof…………………………………………………………………………………….. având funcţia de director.

 

 1. OBIECTUL PROTOCOLULUI DE COLABORARE

art. 1. Părţile au stabilit de comun acord să colaboreze pentru realizarea în comun a unor activităţi cuprinse în Simpozionul naţional „Școala – orizontul cunoașterii”, ediția a II-a, 10 octombrie 2015.

 

III. DURATA colaborării

art. 2. Prezentul protocol se încheie pentru perioada 1 septembrie – 31 mai 2016 şi se prelungeşte, prin acordul părţilor, cu clauze de revizuire, după caz. În situaţia în care părţile sunt mulţumite de modul în care se derulează colaborarea, contractul se prelungeşte din oficiu şi după încheierea perioadei menţionate.

 

 1. CONTRIBUŢIA PĂRŢILOR LA REALIZAREA COLABORĂRII

art. 3. ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 10 Bacău desemnează ca responsabil pentru realizarea colaborării convenite pe prof. Iulia Jicu, prof. Elena Amarinoaie, prof. înv. primar Cristina Botezatu, prof. înv. primar Alina Mareș, prof. înv. primar Carmen Barcan, prof. înv. primar Aurelia Deju, în calitate de coordonatori  ai Simpozionului,

iar Şcoala ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, pe prof. …………………………………………………………………………………………………………………………., în calitate de colaborator.

art. 4  În cadrul parteneriatului, ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 10 BACĂU se obligă să respecte următoarele:

 • Mediatizarea pe Didactic. ro a regulamentului de organizare a Simpozionului;
 • Asigurarea tuturor condițiilor necesare desfășurării activităților: temporale, umane, spațiale;
 • Monitorizarea permanentă a tuturor activităților cuprinse în proiect;
 • Diseminarea rezultatelor proiectului.

art. 5. . Școala …………………………………………………………………………………………………………………………. se obligă să respecte următoarele:

 • colaborarea cu colegii din unitatea școlară de care aparține în vederea selectării grupului țintă;
 • transmiterea, în timp util a datelor cerute de către coordonatorii principali;
 • asigurarea tuturor condițiilor necesare derulării activitaților organizate la nivelul şcolii.
 1. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR

art. 8. Răspunderea pentru îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din prezentul protocol, cu efect negativ asupra colaborării, revine părţilor, aşa cum s-au obligat fiecare dintre acestea, prin clauzele contractuale, conform legii.

 

 1. CLAUZE DE ÎNCETARE A COLABORĂRII

art. 9.  Următoarele condiţii duc la încetarea colaborării: hotărârea comună a colaboratorilor, prin acord scris, cazul de forţă majoră, nerespectarea clauzelor prezentului protocol, situaţie în care partea lezată poate cere rezilierea unilaterală a acestuia.

 

VII. confidenţialitatea

art. 10.  PARTENERII, în conformitate cu interesele comune stipulate prin prezentul protocol, califică acest document ca informaţie confidenţială şi se obligă să nu pună la dispoziţie şi să nu permită examinarea parţială sau totală a acestuia de către terţe persoane, excepţie făcând organele ierarhic superioare.

 

VIII. LITIGII.

art. 11. Litigiile de orice fel, decurgând din executarea prezentului acord de parteneriat, se vor soluţiona pe cale amiabilă.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul protocol de colaborare în 2 (două) exemplare, câte un exemplar pentru fiecare partener.


             ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 10 BACĂU                    ȘCOALA…………………………………………………………………….

                                     Director,                                                                                           Director,

                              prof. Iulia JICU