Arhive zilnice: 17 mai 2019

Informații referitoare la înscrierea copiilor la Creșa Nr.3

Informații referitoare la înscrierea copiilor la Creșa Nr.3

 

Copiii de nivel antepreșcolar  pot fi înscriși în grupa mijlocie (1-2 ani) și la grupa mare (2-3 ani). În situația în care numărul cererilor de înscriere a copiilor în învățământul antepreșcolar, primite de la părinți, este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale și criterii de departajare specifice.

 

 1. Colectarea cererilor de înscriere 20.05.2019 – 07.06.2019

 În perioada 20.05.2019 – 07.06.2019, părinţii copiilor vor înregistra solicitările de înscriere la secretariatul unității de învăţământ cu personalitate juridică (la Școala Gimnazială Nr. 10 Bacău).

 Solicitarea de înscriere va fi însoţită de documente justificative, care să demonstreze criteriile generale şi criteriile de departajare specifice elaborate de unitatea de învăţământ în vederea înscrierii copiilor în învăţământul antepreșcolar (conform Anexei 1 și Anexei 2).

 

 1. Procesarea și analizarea dosarelor de înscriere pentru nivel antepreșcolar se va face în perioada 10.06.2019– 14.06.2019

 

 1. Afișarea listei copiilor admiși: Unitatea de învăţământ va afişa lista finală a copiilor înscrişi/admişi în creșă, pentru anul şcolar 2019– 2020 în data de 14 iunie 2019.

Anexa 1. Documente necesare înscrierii copilului la creşă

 

 1. a) dosar plic;
 2. b) copie după certificatul de naştere al copilului;
 3. c) copie după actele de identitate ale părinţilor/reprezentanţilor legali;
 4. d) adeverinţă de salariat pentru fiecare dintre părinţii/reprezentanţii legali eliberată de angajator (cu posibilitatea solicitării suplimentare în cazuri punctuale a raportului REVISAL care atestă deținerea calității de angajat de către părinți / existența deciziei de acordare a concediului pentru creșterea copilului);
 5. e) adeverință medicală de intrare în colectivitate, cu vaccinările la zi;
 6. f) copie după sentință de divorț (dacă este cazul);
 7. g) acte doveditoare privind situaţia de dificultate a familiei monoparentale.

  Anexa 2. Criteriile de evaluare și departajare a dosarelor de înscriere a copiilor în creșă

 1) Încadrarea adresei de domiciliu în circumscripția școlară a unității de învățământ

Străzile principale arondate fostei Creșe Nr. 3 sunt următoarele: Cornișa Bistriței, Mărășești, Alecu Russo, Milcov, Orizont, Bazar.

2) Situaţia ocupaţională a părinţilor, cu următoarele cazuri posibile:

 1. a) Părintele unic cu loc de muncă
 2. b) Ambii părinţi să aibă loc de muncă
 3. c) Părinte unic cu Contract de muncă suspendat
 4. d) Un părinte lucrează, iar al doilea părinte are Contract de muncă suspendat

3) Frați/surori înscriși/înscrise în cadrul creșei

4) Unul dintre părinți angajat în sistemul de învățământ

5) Copii gemeni/tripleţi (se va completa câte un dosar pentru fiecare copil)

6) Vârsta copilului de 2 ani, raportat la luna decembrie a anului în curs

7) Unul dintre părinți este student (dacă este cazul )

8) Familie monoparentală (se va atașa un act care să certifice decesul unui părinte/sentință prin care se încredințează minorul, care să demonstreze faptul că are în întreținere copilul)

IMPORTANT!

 1. Pentru înscrierea copilului în grupa mare, se va tine cont de prezența acestuia în grupa mijlocie, în cadrul fostei creșe nr.3, în anul școlar 2018-2019;
 2. În situația părinților care reîncep activitatea după data de 1 ianuarie 2020, dosarul va fi acceptat, se va puncta conform criteriilor de mai sus și vor fi înscriși pe lista de așteptare.

Director,

Prof. Iulia Jicu