Tineri reporteri pentru mediu

Școala noastră participă la concursul internațional „Tineri reporteri pentru mediu” (Young Reporters for the Environment).

Iată, în acest sens, filmul „Invazia mașinilor” realizat de Bîra Iulia şi Mǎgirescu Valentina, clasa a VIII-a B, dar și un articol intitulat „Rolul apei pe Pământ” / ”The Role of Water on Earth”, scris de Corlatianu Iasmina, clasa a VI-a C:

 

De Ziua Mondială a Apei, la muzeu

În cadrul proiectului educaţional „Apa, izvorul vieţii”, elevii clasei a II-a D, conduşi de dna prof. înv. Barcan Carmen-Mihaela, au participat, în ziua de 20 martie 2015, la o frumoasă activitate interactivă, dedicată Zilei Mondiale a Apei. Aceasta s-a desfăşurat la Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” şi a avut drept scop îmbogăţirea cunoştinţelor elevilor referitoare la apă ca element natural şi conştientizarea importanţei acesteia, cât şi a necesităţii preţuirii şi protejării ei. S-au purtat discuţii despre apă ca element natural indispensabil vieţii pe Pământ, s-a vizionat prezentarea realizată de dna muzeograf, s-au formulat concluzii privind modalităţi de protejare a apelor.

La finalul activităţii, elevii au recitat poezii cu mesaj ecologic, au admirat expoziţia tematică ce cuprindea lucrările lor plastice, au fost răsplătiţi cu diplome pentru implicarea în activităţile proiectului şi au vizitat expoziţiile permanente şi temporare ale muzeului.

Întâlniri memorabile la școala noastră

Ziua Mondială a Justiției Sociale a prilejuit la Școala Gimnazială Nr. 10 Bacău, ieri, 25 februarie 2015, o întâlnire rodnică și antrenantă între Carmen Georgiana Lepîrdă, avocat în Uniunea Națională a Barourilor din România, Baroul Bacău și elevii acestei prestigioase școli. Activitatea se înscrie într-o serie bogată și variată de acțiuni cuprinse în Proiectul Regional de Parteneriat Educațional „Întâlniri memorabile”, inițiat de doamna profesoară Iulia Jicu, directorul școlii. Profesorii coordonatori ai acestei întâlniri, Anișoara Ivu și Alina Mareș, au prezentat elevilor din clasele I-VIII importanța participării la o astfel de activitate, iar aceștia au răspuns cu interes.

După cuvântul doamnei avocat legat de definirea justiției, scurte noțiuni despre justiție, instituțiile statului care pun în practică legile, o scurtă prezentare a profesiilor juridice, doamna Alina Mareș a detaliat printr-un material antrenant o istorie a justiției sociale, proiecte legate de educație și învățământ cu trimitere la justiția socială.

Elevii, foarte interesați de subiectele abordate, au adresat doamnei avocat întrebări despre dreptate, reguli și abaterea de la reguli, cum poate fi aplicată legea, ce putem face pentru a preîntâmpina violența, cum putem ajuta grupurile defavorizate, dar au cerut și sfaturi sau recomandări pentru o viitoare carieră de avocat.

Și această activitate, ca și celelalte din cadrul proiectului, a fost consemnată în jurnalul întâlnirilor memorabile și a avut drept scop crearea unui context favorabil în care elevii să cunoască oameni și povești de viață diferite și motivante.

Proiectul, în ansamblul său, are drept scop implicarea efectivă a reprezentanților culturali și sociali în activități educative prin care se urmărește optimizarea relației școală–societate. Se urmărește, de asemenea, valorificarea patrimoniului educațional, cultural și social băcăuan prin întâlniri educative în școală și, în același timp, dezvoltarea potenţialului activ și creativ al elevilor prin stimularea dorinței de participare efectivă la cursul societății, cu tot ceea ce implică aceasta.

„Întâlniri memorabile” este un proiect ambițios inițiat și coordonat de cadrele didactice ale Școlii Gimnaziale Nr. 10 Bacău, în parteneriat cu instituții reprezentative ale comunității locale, ce are drept obiective specifice: creşterea implicării autorităţilor publice locale în sprijinirea actului educaţional; promovarea valorilor culturale băcăuane în spațiul școlii; valorificarea potenţialului creativ al elevilor; cultivarea respectului pentru valorile autentice; stabilirea unor relaţii de parteneriat cu instituţii educaționale și culturale din judeţul Bacău, din ţară şi din străinătate; crearea unui mediu favorizant pentru stimularea performanței școlare.

Olimpicii noștri

cupaValoarea învățământului primar de la Școala Gimnazială Nr. 10 Bacău a fost încă o dată confirmată prin rezultatele obținute de echipajele noastre la faza județeană a Olimpiadei Naționale de Științe Socio-Umane, disciplina EDUCAȚIE CIVICĂ, clasele III-IV.

Locul I – 9,90 – Cristea Ioana, Aaniței Andreea echipaj calificat pentru etapa națională (clasa a III-a, prof. înv. Ana Hodoroabă)

Locul II – 9,80 – Martiș Delia, Năstase Alexandra (clasa a IV-a, prof. înv. Aurelia Deju)

Felicitări copiilor și doamnelor învățătoare!

Comunicat

 CĂTRE COLECTIVUL DE PĂRINŢI AL ŞCOLII GIMNAZIALE NR.10 BACĂU

Având în vedere contextul epidemiologic de existenţă a bolilor infecto-contagioase la elevii de vârstă şcolară, vă informăm că la Şcoala Gimnazială Nr.10 Bacău în prezent există doar 3 cazuri de scarlatină confirmate la Secţia de Boli Infecto-contagioase copii Bacău în ultimele 2 săptămâni.

Având în vedere faptul că unitatea noastră şcolară funcţionează cu 850 de elevi, nu se justifică folosirea termenului de epidemie doar pentru aceste 3 cazuri.

Din punct de vedere igienico-sanitar, vă aducem la cunoştinţă că elevii diagnosticaţi cu scarlatină sunt izolaţi la domiciliu pentru tratament. În colectivele de elevi s-au luat măsurile sanitare de depistare şi izolare a cazurilor noi de îmbolnăvire prin efectuarea examenului clinic de către medicul şcolii şi recoltarea de probe biologice la potenţialii suspecţi de îmbolnăvire.

S-a efectuat, de asemenea, dezinfecţia de necesitate la nivelul şcolii cu firmă specializată în servicii de dezinfecţie.

Se efectuează în continuare triajul epidemiologic în rândurile elevilor în vederea depistării şi izolării cazurilor noi de îmbolnăvire şi se efectuează în continuare dezinfecţie curentă.

Revenirea în colectivitate a elevilor diagnosticaţi se face prin aviz epidemiologic şi rezultat negativ la exudatul faringian.

Vă dorim sănătate şi vă reamintim că, cel puţin pentru moment, nu există motive reale de îngrijorare, cazurile de îmbolnăvire fiind puţine şi ţinute sub control şi supraveghere medicală competentă.

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 10 BACĂU
Director,
prof. Jicu Iulia

CABINET MEDICAL,
Dr. Gărgărea Natalia-Viorica,
Asistent medical Bucă Cristina