Întâlniri memorabile la școala noastră

Ziua Mondială a Justiției Sociale a prilejuit la Școala Gimnazială Nr. 10 Bacău, ieri, 25 februarie 2015, o întâlnire rodnică și antrenantă între Carmen Georgiana Lepîrdă, avocat în Uniunea Națională a Barourilor din România, Baroul Bacău și elevii acestei prestigioase școli. Activitatea se înscrie într-o serie bogată și variată de acțiuni cuprinse în Proiectul Regional de Parteneriat Educațional „Întâlniri memorabile”, inițiat de doamna profesoară Iulia Jicu, directorul școlii. Profesorii coordonatori ai acestei întâlniri, Anișoara Ivu și Alina Mareș, au prezentat elevilor din clasele I-VIII importanța participării la o astfel de activitate, iar aceștia au răspuns cu interes.

După cuvântul doamnei avocat legat de definirea justiției, scurte noțiuni despre justiție, instituțiile statului care pun în practică legile, o scurtă prezentare a profesiilor juridice, doamna Alina Mareș a detaliat printr-un material antrenant o istorie a justiției sociale, proiecte legate de educație și învățământ cu trimitere la justiția socială.

Elevii, foarte interesați de subiectele abordate, au adresat doamnei avocat întrebări despre dreptate, reguli și abaterea de la reguli, cum poate fi aplicată legea, ce putem face pentru a preîntâmpina violența, cum putem ajuta grupurile defavorizate, dar au cerut și sfaturi sau recomandări pentru o viitoare carieră de avocat.

Și această activitate, ca și celelalte din cadrul proiectului, a fost consemnată în jurnalul întâlnirilor memorabile și a avut drept scop crearea unui context favorabil în care elevii să cunoască oameni și povești de viață diferite și motivante.

Proiectul, în ansamblul său, are drept scop implicarea efectivă a reprezentanților culturali și sociali în activități educative prin care se urmărește optimizarea relației școală–societate. Se urmărește, de asemenea, valorificarea patrimoniului educațional, cultural și social băcăuan prin întâlniri educative în școală și, în același timp, dezvoltarea potenţialului activ și creativ al elevilor prin stimularea dorinței de participare efectivă la cursul societății, cu tot ceea ce implică aceasta.

„Întâlniri memorabile” este un proiect ambițios inițiat și coordonat de cadrele didactice ale Școlii Gimnaziale Nr. 10 Bacău, în parteneriat cu instituții reprezentative ale comunității locale, ce are drept obiective specifice: creşterea implicării autorităţilor publice locale în sprijinirea actului educaţional; promovarea valorilor culturale băcăuane în spațiul școlii; valorificarea potenţialului creativ al elevilor; cultivarea respectului pentru valorile autentice; stabilirea unor relaţii de parteneriat cu instituţii educaționale și culturale din judeţul Bacău, din ţară şi din străinătate; crearea unui mediu favorizant pentru stimularea performanței școlare.

Istoria, altfel

Elevii clasei a-IV-a B conduși de dna înv. Aurelia Deju, au participat pe data de 25 februarie la atelierul educațional „Micii exploratori ai artei cucuteniene”, organizat la Muzeul de Istorie „Iulian Antonescu” din Bacău.

Olimpicii noștri

cupaValoarea învățământului primar de la Școala Gimnazială Nr. 10 Bacău a fost încă o dată confirmată prin rezultatele obținute de echipajele noastre la faza județeană a Olimpiadei Naționale de Științe Socio-Umane, disciplina EDUCAȚIE CIVICĂ, clasele III-IV.

Locul I – 9,90 – Cristea Ioana, Aaniței Andreea echipaj calificat pentru etapa națională (clasa a III-a, prof. înv. Ana Hodoroabă)

Locul II – 9,80 – Martiș Delia, Năstase Alexandra (clasa a IV-a, prof. înv. Aurelia Deju)

Felicitări copiilor și doamnelor învățătoare!

Comunicat

 CĂTRE COLECTIVUL DE PĂRINŢI AL ŞCOLII GIMNAZIALE NR.10 BACĂU

Având în vedere contextul epidemiologic de existenţă a bolilor infecto-contagioase la elevii de vârstă şcolară, vă informăm că la Şcoala Gimnazială Nr.10 Bacău în prezent există doar 3 cazuri de scarlatină confirmate la Secţia de Boli Infecto-contagioase copii Bacău în ultimele 2 săptămâni.

Având în vedere faptul că unitatea noastră şcolară funcţionează cu 850 de elevi, nu se justifică folosirea termenului de epidemie doar pentru aceste 3 cazuri.

Din punct de vedere igienico-sanitar, vă aducem la cunoştinţă că elevii diagnosticaţi cu scarlatină sunt izolaţi la domiciliu pentru tratament. În colectivele de elevi s-au luat măsurile sanitare de depistare şi izolare a cazurilor noi de îmbolnăvire prin efectuarea examenului clinic de către medicul şcolii şi recoltarea de probe biologice la potenţialii suspecţi de îmbolnăvire.

S-a efectuat, de asemenea, dezinfecţia de necesitate la nivelul şcolii cu firmă specializată în servicii de dezinfecţie.

Se efectuează în continuare triajul epidemiologic în rândurile elevilor în vederea depistării şi izolării cazurilor noi de îmbolnăvire şi se efectuează în continuare dezinfecţie curentă.

Revenirea în colectivitate a elevilor diagnosticaţi se face prin aviz epidemiologic şi rezultat negativ la exudatul faringian.

Vă dorim sănătate şi vă reamintim că, cel puţin pentru moment, nu există motive reale de îngrijorare, cazurile de îmbolnăvire fiind puţine şi ţinute sub control şi supraveghere medicală competentă.

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 10 BACĂU
Director,
prof. Jicu Iulia

CABINET MEDICAL,
Dr. Gărgărea Natalia-Viorica,
Asistent medical Bucă Cristina

Olimpiada de educație civică

Sâmbăta aceasta a avut loc olimpiada de educație civică pentru clasele a III-a și a IV-a. Faza locală, pe Centrul Metodic Nr. 5 a avut loc în școala noastră. Timp de 2 ore 12 echipaje s-au confruntat în a-și demonstra cunoștințele teoretice, literare și plastice pe un subiect legat de protecția socială a copiilor. Puteți afla punctajele descărcând documentul postat aici.

Calendarul înscrierii în învățământul primar 2015-2016

Atenție! Există modificări la calendarul înscrierii în clasa pregătitoare sau clasa I. Pentru detalii accesați pagina Inspectoratului Școlar Județean Bacău dând clic AICI.

Înscrierea la clasa pregătitoare și clasa I, în anul școlar 2015-2016

Şcoala Gimnazială Nr. 10 Bacău vă transmite următoarele informaţii referitoare la înscrierea la clasa pregătitoare şi clasa I, pentru anul școlar 2015-2016:

4 clase pregătitoare aprobate – 100 de locuri

Documentele necesare înscrierii la clasa pregătitoare:

– dosar cu şină;

- dovada de vaccinări (de la medicul de familie);

– copie după buletinele părinţilor şi originalul;

– copie după certificatul de naştere al copilului şi originalul.

Calendarul înscrierilor

„Ziua Porţilor Deschise”  – 20 februarie 2015, între orele 12 și 16 (vizite în școala noastră ale părinților și copiilor în vederea cunoașterii, familiarizării cu școala)

Şedinţele de informare şi consiliere a părinţilor copiilor din Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 21 care vor fi cuprinşi în anul şcolar 2015-2016 în învăţământul primar vor avea loc în zilele de 16 februarie 2015 (grupa mare A), 17 februarie 2015 (grupa mare B), 20 februarie 2015 (grupa mare C) la orele 16,30.

Înscrierea propriu-zisă se va realiza în două etape, după cum urmează:

Etapa I: 23 februarie 2015 – 13 martie 2015 – completarea cererilor de înscriere la clasa pregătitoare şi clasa I după următorul program:

Luni-Vineri – orele 8-20

Sâmbata – orele 8-13

*** Şi anul acesta, copiii de 7 ani care nu au parcurs clasa pregătitoare pot fi înscrisi de părinţi direct în clasa I. Prevederea face parte din  metodologia de înscriere în învăţământul primar pentru anul şcolar 2015-2016

Etapa a II-a: 24 martie 2015- 03 aprilie 2015 Luni-Vineri – orele 8-20 Sâmbata – orele 8-13

Programul de evaluare psihosomatică: În perioada 17 februarie 2015- 11 martie 2015 astfel:  Marţi – orele 12-18 Miercuri – orele 10-18  Vineri – orele 9-18 Programarea la telefon 0234583120. Vor fi evaluaţi copiii născuţi între 1 sept. 2009 – 31 dec.2009. Copiii născuţi între 1 septembrie 2008 – 31 decembrie 2008, vor fi evaluaţi dacă părinţii solicită înscrierea acestora în clasa I. Documente necesare pentru această evaluare – certificat naştere copil – copie şi original şi adeverinţă de la medicul de familie pe care să scrie – Apt înscriere şcoală.

!!! 10 aprilie 2015 – Afişarea listelor finale cu elevii înscrişi !!!

INFORMAȚII DESPRE ACTIVITATEA SPECIFICĂ CLASELOR PREGĂTITOARE DIN UNITATEA NOASTRĂ ȘCOLARĂ:

- Avem posibilitatea organizării procesului de învățământ în cadrul Grădiniței 21, structură a Școlii Gimnaziale Nr. 10 Bacău, pentru o mai bună și treptată adaptare a elevilor la cerințele învățământului primar.

- Școala noastră beneficiază de spații adecvate, mobilier specific școlarității mici, aparatură modernă și, mai ales, de cadre didactice entuziaste, implicate și excelent pregătite.

- Exisă posibilitatea organizării programului ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ în unitatea noastră.

Vă rugăm să respectați calendarul și vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să (ne) rămâneți aproape!

Director, Prof. Iulia JICU

!!! PENTRU INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

http://www.isjbacau.ro/alte-compartimente/informatizare/invatamant-primar/inscrierea-copiilor-in-invatamantul-primar-pentru-anul-scolar-2015-2016/calendarul-inscrierii-in-invatamantul-primar-pentru-anul-scolar-2015-2016/view

Urmărește

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 63 other followers