ZILELE ŞCOLII GIMNAZIALE NR. 10 BACĂU, 8 – 10 OCTOMBRIE 2015

PROGRAM:

JOI, 8 OCTOMBRIE 2015

8.00 – 11.00 – Cinema 3D (pentru clasele 0-IV)

*11.00- 11.15 – Program   folcloric  organizat de grupa mijlocie (educatoare Goga Ramona şi  Răcăceanu   Elena) – etajul II, III D

*11.15 – 12.00-  Program artistic organizat  de clasele I-IV (comisia metodică a îmvăţătorilor) – etajul II, III D

12.00 – 14.00 – Prezentarea lucrărilor din cadrul Simpozionului ŞCOALA – ORIZONTUL CUNOAŞTERII – etajul II, III D

                             * 12.00-13.00   – secţiunea pentru elevi

                             *13.00-14.00 – secţiunea pentru cadre didactice

*14.00 : Întâlnire cu un scriitor. Mara Paraschiv. (activitate coordonată de doamna profesoară Hamad Tatiana, realizată cu elevii clasei a VII-a C) – etajul I, VII C

VINERI, 9 OCTOMBRIE 2015

*11.00- 13.00 – Competiţii sportive organizate de Catedra de Educaţie fizică şi sport (prof. Elena Pricopi, prof. Sebastian Rojniţă, prof. Alina Matanie, prof. Valeriu Rugină) – în sala de sport

*12.00 –  Jurizarea concursului de machete şi colaje “ Şcoala ieri-azi-mâine

              (Coordonatori prof. Sînzîiana Dumea şi invăţător Oana Bîrzu) – expoziţia deschisă pe scara profesorilor

*13.00 – Întâlnire cu un dascăl. Ioana Iordache-Baltag – Dăscăliţa. (coordonator, prof. înv. primar Cătălin Diaconu) – parter, II B

*14.00 – Colaj ”Armoniile toamnei”- (coordonatori, prof. Sînzîiana Dumea, prof. Chelaru  Lia, prof. înv. primar Bîrjoveanu Alina) – etajul II, IA

 

Ziua porţilor deschise: vineri, 9.10.2015, între orele 11 şi 14!!!

Sunt aşteptaţi părinţii copiilor din şcoala noastră, copiii de la Grădiniţa cu Program prelungit Nr. 21 Bacău şi toţi Prietenii şcolii noastre!

Musafirii sunt aşteptaţi, de asemenea, la toate activităţile marcate cu steluţă!

Simpozionul naţional ,,Școala – orizontul cunoașterii”

ANEXĂ

Școala Gimnazială Nr. 10 Bacău

Simpozionul naţional ,,Școala – orizontul cunoașterii”

Ediţia  a II-a – 10 octombrie 2015

REGULAMENT DE ÎNSCRIERE, PARTICIPARE, DESFĂŞURARE ŞI EVALUARE

SECŢIUNILE SIMPOZIONULUI

 1. Sesiune de referate și comunicări ,,Școala – orizontul cunoașterii”

Activitatea se adresează cadrelor didactice și cuprinde următoarele secțiuni:

I.1. „Școala de azi, între tradiție și inovație” (referate, eseuri);

I.2. „Parteneriatul – liant între educația formală și nonformală” (aspecte concrete ale proiectelor educaționale derulate).

 • În cadrul acestei sesiuni, cadrele didactice vor participa indirect cu materiale proprii la una      dintre secțiunile cuprinse în regulamentul simpozionului.
 1. Concurs literar-artistic „Școala – clinchetul copilăriei”.

Activitatea se adresează elevilor și cuprinde următoarele secțiuni:

II.1. Creație literară ( poezii, compuneri, eseuri despre școală);

II.2. Creație artistico-plastică (creații plastice, colaje despre școală).

În cadrul acestor secțiuni, elevii vor participa indirect cu materiale proprii, realizate conform precizărilor din regulamentul simpozionului.

CONCURSUL ADRESAT ELEVILOR ESTE FĂRĂ TAXĂ DE PARTICIPARE!

ÎNSCRIERE

–  Se pot înscrie la activitățile simpozionului cadre didactice și elevi din învăţământul preuniversitar din ţară.

–   Contractul de colaborare se va încheia la nivelul unităților școlare, între directori și coordonatorii locali, fără a fi o condiție obligatorie de participare. Dacă aveți plăcerea să colaborați cu noi, vă rugăm să ne contactați pe adresa de e- mail: simpozionsc10bc@gmail.com,  în vederea înaintării documentelor necesare.

–  Fișele de înscriere pentru fiecare cadru didactic vor fi completate şi trimise alături de lucrările elevilor, prin poştă, pe adresa: Școala Gimnazială Nr. 10 Bacău, str. Pictor Andreescu, nr. 1, cod poștal, 600099, localitate Bacău, județ Bacău, cu MENȚIUNEA PENTRU SIMPOZION, până la data de 5.10.2015, data poștei.

– Cadrele didactice din județul Bacău pot preda lucrările elevilor şi personal, după ce au fost contactaţi organizatorii  pe adresa/nr. de telefon al școlii.

– Data limită pentru înscriere/ trimitere a lucrărilor pentru sesiunea de referate și comunicări științifice / concurs este de  5 octombrie 2015.

CONDIȚII DE PARTICIPARE/ TEHNOREDACTARE

Cadre didactice

– Se pot înscrie cadre didactice din învăţământul preuniversitar  din țară.

– Un cadru didactic se poate înscrie cu o singură lucrare pentru secțiunea se referate și comunicări și cu maxim 2 lucrări ale elevilor. Înscrierea cadrelor didactice nu este condiţionată de participarea şi la secţiunea pentru elevi, ca îndrumător.

– În coletul cu lucrări, vă rugăm să introduceţi şi fişa de înscriere, pe adresa școlii organizatoare: Școala Gimnazială Nr. 10 Bacău, str. Pictor Andreescu, nr. 1, cod poștal, 600099, localitate Bacău, județ Bacău, cu MENȚIUNEA PENTRU SIMPOZION, până la data de 5.10.2015, data poștei.

–  Dacă un cadru didactic participă cu materiale  proprii şi cu lucrări ale elevilor,  acestea pot fi trimise într-un singur colet.

– Dacă sunt mai multe cadre didactice din aceeaşi unitate de învăţământ, toate materialele pot fi trimise împreună. În acest caz, este valabilă  o singură fişă de înscriere, comună și un singur parteneriat.

– Taxa de participare, 30 lei, este necesară pentru: întocmirea mapelor simpozionului (diplome, editarea volumului ce cuprinde toate articolele, plicuri, expedierea prin posta a acestora); amenajarea expoziției. Această sumă va fi introdusă în coletul cu lucrări, pentru a fi evitate alte taxe poştale.

– Se acceptă şi lucrări cu doi autori, taxa fiind de 30 lei pentru fiecare în parte.

– Dacă autorii unui material poartă acelaşi nume de familie (soţ – soţie, părinte -fiu/ fiică) se va plăti taxa doar pentru o singură persoană.

         –Colegii care participa doar la simpozion (fara lucrari ale copiilor pt concurs), vor trimite lucrarea listata in plic,fisa de inscriere, acordul de parteneriat si taxa de participare, pe adresa scolii.

            – Termenul limită  de trimitere a lucrărilor (prin poștă dar și în format electronic la adresa de e-mail  mai sus menţionată) este de 5 octombrie 2015.

Condiții de tehnoredactare: Word, Times New Roman, 12, format A4,  No Spacing, cu diacritice, maxim 3 pagini, fără numerotare. Titlul lucrării va fi scris cu Times New Roman 12 Bold, centrat. Autorul şi instituţia vor fi scrise cu două rânduri mai jos, cu aliniere dreapta, Times New Roman 12 Bold. Bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării, în ordine alfabetică: nume autor, prenume autor, titlul lucrării, editura, anul.

Elevi/ Preșcolari (CONCURSUL ESTE FARA TAXĂ DE PARTICIPARE)

 • Fiecare copil poate participa cu o singură lucrare. Un cadru didactic poate înscrie și coordona maxim doi elevi/ preșcolari.
 • Data limită de trimitere a lucrărilor este 5 octombrie 2015, pe adresa școlii inițiatoare.
 • În cazul participării la secțiunea de creație literară, lucrările vor fi trimise atât pe adresa de e-mail simpozionsc10bc@gmail.com, cât și prin poștă, pe adresa școlii, mai sus menționată.
 • Creaţiile plastice vor ilustra tema propusă şi vor avea un titlu, vor fi realizate în tehnica de lucru la alegere (acuarelă, carioca, tempera, creioane colorate sau cerate, etc), pe suport A4. În colţul din dreapta, jos, se va lipi o etichetă, unde se vor regăsi titlul lucrării, numele, prenumele elevului, clasa, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător, şcoala, localitatea, judeţul.
 • Colajele oferă posibilitatea de exprimare liberă prin creativitate şi imaginaţie a mesajelor transmise de copii. Acestea pot fi realizate din diferite materiale (hârtie colorată, hârtie glace, materiale textile,  materiale din natură, materiale reciclabile, etc.).
 • Creațiile literare vor respecta aceleași cerinţe de tehnoredactare ca și în cazul referatelor cadrelor didactice, menționându-se și numele cadrului didactic îndrumător.
 • Lucrările trimise nu se vor restitui. Nu se admit contestații în evaluarea lucrărilor.
 • Vor fi acordate premiile I, II, III și mențiuni, după următoarele criterii de evaluare:
 • – respectarea temei propuse,
 • – originalitate,
 • – creativitate,
 • – utilizarea expresiilor artistice,
 • – exprimare corectă din punct de vedere gramatical,
 • – respectarea regulilor de ortografie și punctuație,
 • – utilizarea corectă a tehnicilor de lucru,
 • – încadrarea corectă în spațiul plastic.

   MODALITĂŢI DE EVALUARE:

 • Jurizarea va fi realizată de către cadre didactice ale instituţiei organizatoare, in perioada 12 – 30 octombrie 2015.
 • Se vor acorda premii şi menţiuni astfel: câte 1 premiu I, 1 premiu II, 1 premiu III şi 2 menţiuni pe fiecare secţiune şi categorie de vârstă. Diplomele vor fi trimise până la data de 31 mai 2016.

CERTIFICARE

 • Simpozionul se va finaliza cu editarea volumului ,,Școala – orizontul cunoașterii – Ghid

de bune practici” înregistrat cu ISSN, structurat pe două părți: Din experiența cadrelor didactice și Creațiile copiilor. Publicaţia se va distribui participanţilor ulterior perioadei desfăşurării evenimentului, perioada limită fiind 31 mai 2016.

 • Fiecare cadru didactic și elev/ preșcolar va primi diplomă de participare la simpozion/ concurs.

 

FORMULAR   DE   ÎNSCRIERE

 Simpozionul naţional

,,Școala – orizontul cunoașterii” 

Ediţia a II-a, 10 octombrie 2015

 

Numele şi prenumele cadrului didactic : ………………………………………………………..

Specialitatea ………………………………………………………………………………………………….

Unitatea de învățământ :…………………………………………………………………………………..

Adresă de e-mail pentru corespondenţă / Telefon……………………………………………………………………………

Adresa completă la care doriţi sa primiţi plicul cu diplome/CD: …………………………………………………………………………………………………….

Acceptul pentru publicare a lucrărilor personale/ ale  elevilor:

Da                       Nu

Elevi/ preşcolari

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

elevului/ preşcolarului

Clasa/

grupa

Secţiunea Titlul lucrării
1.        
2        

Cadre didactice

Nr.

crt.

Secţiunea Titlul lucrării
1.    
2.    

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 10 BACĂU

Str. Pictor Andreescu, Nr. 1Bacău

cod 600099, Telefon/Fax-0234-583120

E-mail : scoala10bacau@yahoo.com

Site: www.scoalazece.ro

Nr…………………din…………………………………..

ȘCOALA ………………………………………………….

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

E-mail: ………………………………………………………

Site: ………………………………………………………….

Nr…………………din……………………………………….


ACORD DE PARTENERIAT

 1. PARTENERI:
 2. ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 10 cu sediul în loc. Bacău, jud. Bacău, telefon/ fax 0234/ 583120, reprezentată prin                      prof. Iulia JICU, având funcţia de director;

2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, având  sediul  în ……………………………………………………………………………………………………………….., jud. ………………………….,

reprezentată prin prof…………………………………………………………………………………….. având funcţia de director.

 

 1. OBIECTUL PROTOCOLULUI DE COLABORARE

art. 1. Părţile au stabilit de comun acord să colaboreze pentru realizarea în comun a unor activităţi cuprinse în Simpozionul naţional „Școala – orizontul cunoașterii”, ediția a II-a, 10 octombrie 2015.

 

III. DURATA colaborării

art. 2. Prezentul protocol se încheie pentru perioada 1 septembrie – 31 mai 2016 şi se prelungeşte, prin acordul părţilor, cu clauze de revizuire, după caz. În situaţia în care părţile sunt mulţumite de modul în care se derulează colaborarea, contractul se prelungeşte din oficiu şi după încheierea perioadei menţionate.

 

 1. CONTRIBUŢIA PĂRŢILOR LA REALIZAREA COLABORĂRII

art. 3. ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 10 Bacău desemnează ca responsabil pentru realizarea colaborării convenite pe prof. Iulia Jicu, prof. Elena Amarinoaie, prof. înv. primar Cristina Botezatu, prof. înv. primar Alina Mareș, prof. înv. primar Carmen Barcan, prof. înv. primar Aurelia Deju, în calitate de coordonatori  ai Simpozionului,

iar Şcoala ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, pe prof. …………………………………………………………………………………………………………………………., în calitate de colaborator.

art. 4  În cadrul parteneriatului, ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 10 BACĂU se obligă să respecte următoarele:

 • Mediatizarea pe Didactic. ro a regulamentului de organizare a Simpozionului;
 • Asigurarea tuturor condițiilor necesare desfășurării activităților: temporale, umane, spațiale;
 • Monitorizarea permanentă a tuturor activităților cuprinse în proiect;
 • Diseminarea rezultatelor proiectului.

art. 5. . Școala …………………………………………………………………………………………………………………………. se obligă să respecte următoarele:

 • colaborarea cu colegii din unitatea școlară de care aparține în vederea selectării grupului țintă;
 • transmiterea, în timp util a datelor cerute de către coordonatorii principali;
 • asigurarea tuturor condițiilor necesare derulării activitaților organizate la nivelul şcolii.
 1. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR

art. 8. Răspunderea pentru îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din prezentul protocol, cu efect negativ asupra colaborării, revine părţilor, aşa cum s-au obligat fiecare dintre acestea, prin clauzele contractuale, conform legii.

 

 1. CLAUZE DE ÎNCETARE A COLABORĂRII

art. 9.  Următoarele condiţii duc la încetarea colaborării: hotărârea comună a colaboratorilor, prin acord scris, cazul de forţă majoră, nerespectarea clauzelor prezentului protocol, situaţie în care partea lezată poate cere rezilierea unilaterală a acestuia.

 

VII. confidenţialitatea

art. 10.  PARTENERII, în conformitate cu interesele comune stipulate prin prezentul protocol, califică acest document ca informaţie confidenţială şi se obligă să nu pună la dispoziţie şi să nu permită examinarea parţială sau totală a acestuia de către terţe persoane, excepţie făcând organele ierarhic superioare.

 

VIII. LITIGII.

art. 11. Litigiile de orice fel, decurgând din executarea prezentului acord de parteneriat, se vor soluţiona pe cale amiabilă.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul protocol de colaborare în 2 (două) exemplare, câte un exemplar pentru fiecare partener.


             ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 10 BACĂU                    ȘCOALA…………………………………………………………………….

                                     Director,                                                                                           Director,

                              prof. Iulia JICU

PENTRU PĂRINȚI ȘI COPII

ANUNȚURI PENTRU PĂRINȚII ELEVILOR ȘCOLII NOASTRE

 1. Vineri, 11 sept. 2015, de la ora 18.00, la Biserica Sfântul Dumitru, va avea loc o slujbă de binecuvântare pentru inceperea noului an școlar.
 2. Uniforma școlii noastre este disponibilă începând de pe 7 septembrie la Babyland  Bacău (magazinul Luceafărul, et. 1). Puteti, de asemenea, să vă procurați materialul uniformei noastre și să o lucrați în altă parte, important este să respectați modelul și materialul.
 3. Uniforma școlii noastre este alcătuită din:

a) pentru clasele 0-IV:

 • FETIȚE: sarafan/vestă și fusta în carouri/pantaloni gri, cămașă albă și cravată
 • BĂIEȚI: pantaloni gri, vestă, cămașă albă și cravată

b) pentru clasele V-VIII:

 • FETE: vestă și fusta gri, neagră, bleumarin/pantaloni gri, cămașă albă și cravată
 • BĂIEȚI: pantaloni gri, vestă, cămașă albă și cravată

c) pentru sport (la toate clasele): tricou ALB și trening închis la culoare (negru, bleumarin, gri…)

4. În anul școlar 2015-2016 vor funcționa dimineată clasele 0, I, II, III, IV, V(!!!) și VIII.

5. Festivitatea de deschidere a anului școlar 2015-2016 va avea loc luni, 14 sept. 2015, de la ora 9.00, în curtea școlii noastre!

Vă așteptăm cu drag și vă dorim să aveți parte de un nou an școlar cu bucurii!

Director, prof. Iulia JICU

Repartizarea copiilor la grupa mica – Gradinita cu Program Prelungit Nr. 21- an scolar 2015-2016

GRUPA MICĂ  A – FLUTURAŞII

Ed. FRANK LILIANA

Ed. NĂSTASĂ NICOLETA

 1. AMBROSIE DAVID
 2. ACAZANOAIE M. PAVELAŞ
 3. ACĂZĂNOAIE M. PETRIŞOR
 4. ARHIP ANTONIA SOFIA
 5. BADIU ALEXANDRU GEORGE
 6. BONDALICI MARIA FRANCESCA
 7. BUCUR MIRUNA ANDREEA
 8. BUDA IOAN ŞTEFAN
 9. DAVID LARISA MARIA
 10. DOBOŞ ANDREI
 11. DOLGHIN TEODORA IOANA
 12. DUMBRAVĂ MARIAN MATEI
 13. FLOREA ALEXANDRU
 14. GROSU VICTOR
 15. MAFTEI ADELINA MARIA
 16. MANTA KEVIN ANDREI
 17. MATEI ANCA ŞTEFANIA
 18. MOROI DAVID
 19. MOŢEI ŞTEFANIA IOANA
 20. NEACŞU TEODORA
 21. PĂDURARU DAVID ŞTEFAN
 22. PĂDURESCU ŞTEFAN
 23. STAN SOFIA ELENA
 24. STUPU TUDOR IOAN
 25. TĂNASE MATEEA ŞTEFANA
 26. TOTOLEA TUDOR ANDREI
 27. VECHIU MARIA SOFIA

Notă:Numere tel de contact: Ed. Frank Liliana-0764287868 şi Ed. NĂSTASĂ NICOLETA-0746495931

Şedinta cu parinţii va avea loc în data de  08.09.2015 ora 16.30

GRUPA MICĂ  B

Ed. MĂTĂSARU MARIA

Ed. MĂTĂSARU LAVINIA

 1. ANTONOAIEI TEODOR MATEI
 2. BERTIA ANTONIA ELENA
 3. BOBOC SOFIA ELENA
 4. CATVEŞ MIRUNA ELENA
 5. CIUTĂ ALEXIA IOANA
 6. CIUTĂ DAVID MARIAN
 7. COJOCARU DARIUS
 8. CRUPA ŞTEFAN
 9. DIMA IULIA ELENA
 10. DOCAN MARIA ILINCA
 11. DRĂGHICI CEZAR MATEI
 12. GRIGORAŞ TUDOR ŞTEFAN
 13. HAIDĂU MIHNEA ŞTEFAN
 14. MĂGIRESCU DARIA MIHAELA
 15. MONOREANU MIHAI
 16. NIŢĂ DAVID ŞTEFAN
 17. OCNEAN MARIUS FLORIN
 18. POPA ALEXANDRU VLAD
 19. PURICE ANDREEA MIHAELA
 20. RADU ADELIN ŞTEFAN
 21. ROŞCA ALEXANDRA SOFIA
 22. SMÎNTANCĂ STRUGARIU VLAD
 23. VRACIU CHIRILĂ MAYA
 24. VRÎNCEANU EDUARD COSTIN
 25. ZAHARIA SOPHIA ELENA

Director,

Prof. IULIA JICU

Repartizarea elevilor la clasa pregatitoare – an școlar 2015-2016

TABEL NOMINAL CU ELEVII CLASEI PREGĂTITOARE A

Prof. înv. primar  Bârjoveanu Alina-Loredana

NR. CRT. NUME ȘI PRENUME
1 AMBROZIE C.C.MATEI
2 ARDELEANU I. RĂZVAN
3 BANEA C. AGNES
4 BOLOHAN S. MEDEEA-MARIA
5 BOTEZATU M. ANA-MARIA
6 CĂLIN A. EDUARD-EMANUEL
7 COSTEA C. ALEXANDRU-NICOLAE
8 COZMA V. VLAD-ANDREI
9 DIACONU F. ALEXANDRA-ELENA
10 DUMEA M. DARIUS-ANDREI
11 FURDUI A. LUCA-ŞTEFAN
12 GHERASIM ANDREI
13 GRUMEZESCU ILINCA MARIA
14 HUIBAN C. ANDREI-CIPRIAN
15 IANUŞ F. IOANA-ALESIA
16 IORDACHE I.RIANA-IOANA
17 ISTRATE A. BOGDAN-FLORIN
18 JICU O. ALEXANDRU-IOAN
19 LĂCĂTUŞU I. CRISTIAN-EDUARD
20 LUNGU L. IOANA
21 MAFTEI ADRIAN-ŞTEFAN
22 MARTIUC M.D.RARES BOGDAN
23 MATEI M. MIRCEA
24 MĂTĂSARU A. DARA-ANASTASIA
25 MĂTĂSARU A. TEODORA-ARIADNA
26 MUNTEANU L. MARA-ALESIA
27 PANCIU G. MIRCEA
28 POPA V. BIANCA-IOANA
29 PUŞCAŞU P. PATRICK-EDUARD
30 TRIFAN M. DENISA-ȘTEFANIA
31 ȚACĂ-CIREŞARU-CIREAȘĂ M. CRISTIAN-ANDREI
32 VILIMAN I. MEDEEA-IOANA
33 VRÂNCEANU B. GEORGIANA

Notă: Prima întâlnire cu părinții va avea loc LUNI, 07.09.2015, ora 17, la parterul Școlii Gimnaziale Nr. 10 Bacău.

Număr telefon înv. Bârjoveanu Alina-Loredana: 0740751001

TABEL NOMINAL CU ELEVII CLASEI PREGĂTITOARE  B

Prof. înv.  primar  DEJU AURELIA

Nr. crt NUME PRENUME OBSERVAŢII
1 AVĂDĂNII EVA – MARIA
2 BĂLĂU TUDOR – ANDREI
3 BOBOC VLAD – ŞTEFAN
4 BURCĂ VICTOR – ŞTEFAN
5 COCOŞ CRISTIAN
6 COLŢ RAREŞ – ALEXANDRU
7 DELEU ARIADNA – ELENA
8 DUDAŞ SABRINA – ANDREEA
9 GANTZ ERIC – GEORGE
10 GEANGU ELENA
11 GRAMA ALIA – CASANDRA
12 HOROIU LUCA – MIHAI
13 ILLEŞ THEODOR – DARIAN
14 MARIN EDUARD – ŞTEFAN
15 MATE ALBERT – DANIEL
16 MOISĂ MIRUNA – LORELAI
17 NUŢULESCU MARA – IOANA
18 PAIU ANITA – MARIA
19 PAIZAN ALEXIA – ANDREEA
20 PĂDURARU YANNIS – ALEXANDRU
21 SIMION RAREŞ – VALENTIN
22 STRAT COSMIN – ANDREI
23 TABARCEA MARIA – TALIDA
24 TĂLĂU RADU – ŞTEFAN
25 TELESA CONSTANTIN
26 TRANDAFIR RAREŞ – ANDREI
27 ŞOVA VLAD – GABRIEL
28 VÂRLAN MARA
29 VÎLCEA CASIAN – VICTOR
30 ZANCU ANDREI – CRISTIAN
31 ZOTA IOANA – BIANCA

Notă: Prima întâlnire cu părinții va avea loc LUNI, 07.09.2015, ora 17, la parterul Școlii Gimnaziale Nr. 10 Bacău.

Număr telefon înv. Deju Aurelia:0743588125

TABEL NOMINAL CU ELEVII CLASEI PREGĂTITOARE C

Învăţător SORA Maria

Nr. crt. NUMELE ŞĂ PRENUMELE ELEVULUI
1. Baciu V. Ioana- Erika
2. Bordeianu P. Daria- Ioana
3. Budău S. Amalia- Rebeca
4. Buzdugan C. Angela
5. Calistrat S. M. Gabriela- Maria
6. Cârlan F. Alexandru- Florin
7. Crupa D.F. Vlad- Andrei
8. Drăghici M.C. Mario- Constantin
9. Enache C. Alessandro
10. Filip C. Ştefan- Cosmin
11. Georgescu G. Iustin- Alin
12. Grădinaru C. Evelyna
13. GurauS. I. Stefania Daria
14. Ioniţă I. Bianca- Maria
15. Lefter S. Eduard- Andrei
16. Lupu I. George- Cristian
17. Nicoara Michael -Valentin
18. Niţă L.F. Daniela- Mihaela
19. Niţă L.F. Elena- Gabriela
20. Pintilie O.C. Roberta- Ioana
21. Roman D. Alexia- Ştefania
22. Silion I.R. Rareş- Ionuţ
23. Şoldeanu L.V. Mihnea- Andrei
24. Şuştac I.D. Ştefania- Daniela
25. Tofan N. Mateea- Maria

Notă: Prima întâlnire cu părinții va avea loc LUNI, 07.09.2015, ora 17, la parterul Școlii Gimnaziale Nr. 10 Bacău.

Număr telefon înv. Sora Maria – 0727567259

TABEL NOMINAL CU ELEVII CLASEI PREGĂTITOARE D

înv. Mihaela Cristina Cojocaru:

 1. BUDĂU   MARA  ELENA
 2. CATRINOI G.  DRAGOȘ
 3. CAPRIOARA I.I. ALEXANDRU
 4. CONDURAT I.  MARIAN  OCTAVIAN
 5. COZMA   ALEXANDRU  FLORIN
 6. DOGARU V.EVRIKA DENIZE
 7. DORNEANU   RAREȘ  ȘTEFAN
 8. ENACHE   ROBERT  CONSTANTIN
 9. FÎNTÎNARU   MIHAI  RĂZVAN
 10. FLOREA C.C. CEZAR EDUARD
 11. HUGIU   LUCA  SEBASTIAN
 12. ILIE   ȘTEFAN  ANDREI
 13. IONESCU   MARIO  GABRIEL
 14. LUPU V.  ALESIA  MARIA
 15. MANOLE   DIANA  MARIA
 16. NEAMȚU   LUCIAN  ANDREI
 17. NECHITA   ALEXANDRU  DUMITRU
 18. PĂUN I.  DENNIS  ANDREI
 19. STEREA P.  LUCA
 20. STANGA M.ROBERT ANDREI
 21. TAMAȘ P.  ALIN  ALECSANDRU
 22. TEODORU A.  PATRIK  ELIAS
 23. UDREA  R.  ALEXANDRU  CRISTIAN

Notă: Prima întâlnire cu părinții va avea loc LUNI, 07.09.2015, ora 17, la parterul Școlii Gimnaziale Nr. 10 Bacău.

Număr telefon înv. Mihaela Cristina Cojocaru: 0753980241

Dor de școală

Dacă există un verb care să definească învățătorul, ca ființă și menire, acela este a dărui. El (ea) este persoana care, vreme de zeci de ani, exersează actul dăruirii de sine, ajungând să facă din asta un modus vivendi. În acest mod de existență propriu, învățătorul trăiește cu alții, dar mai ales pentru alții și, în sfârșit, prin alții. Cu trecerea timpului, darul de lumină al învățătorului se transferă copiilor lui de la școală. În el rămâne doar dorul. De școală, de copii, dorul de a dărui.

Aceste gânduri mi le-a inspirat doamna învățătoare Ioana Iordache-Baltag, actualmente pensionară, un model de la care noi toți am avea de învățat. Vă las să o descoperiți prin încă un dar al domniei sale, la care am lucrat cu drag: